Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Aktualności Mieszkania Chronionego w roku 2017

PSYCHOTERAPIA.


W dniu 21 czerwca 2016 w Zespole Wsparcia Środowiskowego nr 1 w Szczecinie mieszkańcy mieszkania chronionego
wzięli udział w zajęciach grupowych prowadzonych przez Psychologa Panią Martę Jarmołowicz.
Zajęcia te miały na celu integrację i budowanie lepszej komunikacji między uczestnikami.

21.06.2017

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński