Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Aktualności Mieszkania Chronionego w roku 2017

III HOKEJ NA TRAWIE.


W dniu 19 września 2017 roku mieszkańcy mieszkania chronionego wzięli udział w rozgrywkach Hokeja na trawie zorganizowanych przez
Zespół Wsparcia Środowiskowego nr 2 w Szczecinie. 
 Dyscyplina sportu  która  znana jest  od XIX wieku sprawiła wszystkim ogromną radość.
Rozgrywki przebiegły w bardzo sportowej atmosferze.

19.09.2017

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński