Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Aktualności Mieszkania Chronionego w roku 2017

ZABAWA JESIENNA.


Mieszkańcy mieszkania chronionego wraz z uczestnikami
Zespołu Wsparcia Środowiskowego nr 1 mieszczącego się w Szczecinie przy ul. Tartacznej 14 w dniu
28 września 2017 roku uczestniczyli w zabawie zorganizowanej przez Dom Klub Galerię „Pod Fontanną”.
Była to zabawa taneczna połączona z poczęstunkiem na zakończenie lata.

28.09.2017

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński