Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Aktualności Mieszkania Chronionego w roku 2017

DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA .W dniu 14 września 2017 r. mieszkańcy mieszkania chronionego wraz z uczestnikami Zespołu Wsparcia Środowiskowego nr 1 w Szczecinie wzięli udział w
zabawie zorganizowanej przez terapeutów i uczestników z Zespołu Wsparcia Środowiskowego nr 3 w Szczecinie. Okazją do wspólnej zabawy był
„Dzień Pieczonego Ziemniaka oraz Pożegnanie Lata”. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i przyjacielskiej atmosferze.
Wszyscy świetnie się bawili, a na zakończenie zjedli pieczonego ziemniaka z grillowaną kiełbaską.

14.09.2017

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński