Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Aktualności Mieszkania Chronionego w roku 2017

DZIEŃ KOBIET.


W dniu 8 marca 2017 r.  mieszkańcy mieszkania chronionego obdarowali damską część kadry kierowniczej i terapeutycznej
Zespołu Wsparcia Środowiskowego nr 1 przy ul. Tartacznej 14 w Szczecinie pięknymi kwiatkami z okazji Dnia Kobiet.
Nie zapomnieli, również o kierownikach i pracownikach pozostałych placówek, przesyłając każdej Pani piękne życzenia drogą mailową.
Dziękujemy za pamięć i piękne życzenia.

08.03.2017

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński