Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Aktualności Mieszkania Chronionego w roku 2015

WIGILIA.


Dnia 24.12.2015 r. w Mieszkaniu Chronionym mieszkańcy wraz z terapeutami i zaproszonymi gośćmi zasiedli do wspólnej wigilii.

Wśród zaproszonych gości był m.in. Ks. Prałat Piotr Kordula, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Pani Barbara Masna, Pani Dorota mama jednego z mieszkańców,
Pani Alicja opiekunka zatrudniona w DPS przy ul. Broniewskiego 4/5 w Szczecinie oraz opiekun mieszkania chronionego Agnieszka Mitłosz.

Ks. Prałat poświęcił pokarmy i opłatki którymi się podzieliliśmy składając sobie życzenia, następnie wspólnie zaśpiewaliśmy kolędę i
zasiedliśmy do stołu aby popróbować wszystkich potraw wigilijnych .

Święta Bożego Narodzenia to wspaniały czas, w którym spotykamy się z najbliższymi osobami,
w kręgu rodziny i przyjaciół. Taki właśnie rodzinny klimat panował w naszym mieszkaniu chronionym.

Był to dzień pełen radości i niespodzianek.

24.12.2015

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński