Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Aktualności Mieszkania Chronionego w roku 2015

4 ROCZNICA


W dniu 13. 02. 2015 r.  w Mieszkaniu Chronionym odbyły się uroczyste obchody 4 rocznicy  jego uruchomienia.

Wszyscy mieszkańcy zaangażowali się w pracę na rzecz przygotowania uroczystości.
W tym podniosłym dniu w mieszkaniu oprócz mieszkańców znajdowali się zaproszeni goście, którzy poprzez swoją pracę ,
wspierają mieszkańców na co dzień.
W wyjątkowej  atmosferze mieszkańcy podziękowali zaproszonym gościom za trud jaki wkładają w niesienie pomocy innym.

Następnie przy serwisie kawowym i słodkim poczęstunku mieszkańcy zaprezentowali gościom przygotowaną samodzielnie  prezentację w , której ukazane było ich codzienne życie w mieszkaniu.
W miłej atmosferze rozmawialiśmy  o zmianach jakie zaszły przez te cztery lata w mieszkaniu. 

Serdecznie dziękujemy za  przybycie oraz za miło spędzony czas !

13.02.2015

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński