Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Aktualności Zespółu Wsparcia Środowiskowego Nr 2 w roku 2015

WYSTAWA ARNOLDA WOLIŃSKIEGO.


W dniu 16 września udaliśmy się na wystawę prac do galerii .
Zobaczyliśmy tam prace Arnolda Wolińskiego, które zostaną pokazane na wystawie w Szczecińskim Inkubatorze Kultury były one przyczynkiem do wydania przez artystę e-booka
„Codzienna Apokalipsa". Spotkanie z panią Katarzyną z Inkubatora przybliżyło nam jego twórczość.

16.09.2015

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński