Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Aktualności Dom-Klubu Galerii "Pod Fontanną" w roku 2014

WERNISAŻ ZSTK.


JEST W TYM JAKAŚ ODWIECZNA HARMONIA ,ŻE LUDZIE TWORZĄ ZEWNĘTRZNE FORMY SZTUKI , A ONA - KSZTAŁTUJE LUDZKIE SERCA”.
27 czerwca 2014 r. w naszej Galerii „Pod Fontanną” odbył się wernisaż twórczości Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury.
Pan Robert Kiziukiewicz z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szczecinie , wprowadził nas w niezwykły świat sztuki tworzonej przez ludzi wielkiego serca.
Autorzy wystawy „STUDIUM CZŁOWIEKA”  -  pomagając  nam odkrywać tajemnicę o drugim człowieku, w  pasjonującym poszukiwaniu prawdy o nim ,  posługując się szeroką gamą koloru, formy i światła.
Każdy  obraz , fotografia czy rzeźba -  to akt twórczy, który żyje swoim własnym życiem.  
Dziękujemy  artystom  za zaproszenie nas wszystkich do niezwykłej duchowej wycieczki,  w zwyczajnej chwili codzienności i 
życzymy   dalszych sukcesów artystycznych  - a sobie więcej takich pasjonatów w naszej Galerii.
 

27.06.2014

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński