Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Aktualności Zespółu Wsparcia Środowiskowego Nr 3 w roku 2014

UROCZYSTE SPOTKANIE WIELKANOCNEDnia 17.04.2014 r. w naszym Ośrodku przy ul. Pocztowej 31-33, z okazji Spotkania Wielkanocnego mieliśmy przyjemność gościć wspaniałe
osobistości Szczecina
– Pana Artura Szałabawkę - Wiceprzewodniczącego Szczecińskiej Rady Miasta,
Pana Ryszarda Budzisza
– Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta  i Pioniera Ziemi Szczecińskiej,
Panią Martę Giezek –
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
Panią Małgorzatę Wróblewską –
Kierownik  Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łukasiewicza, oraz
Księdza z naszej Parafii p.w. Św. Andrzeja Boboli.
Uroczyste spotkanie otworzyła Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Pani Barbara Masna oraz Kierownik Zespołu Pani Magdalena Budzisz.              
Atmosfera była iście świąteczna przy suto zastawionym stole, na który potrawy przygotowaliśmy własnoręcznie przy pomocy Pań terapeutek.      

17.04.2014

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński