Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Aktualności Zespółu Wsparcia Środowiskowego Nr 1 w roku 2013

WYAZD STUDYJNY DO BERLINA


W dniach 15-16 października zostaliśmy zaproszeni na spotkanie studyjne
do zaprzyjaźnionego Ośrodka w Berlinie,aby móc zaprezentować działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie
oraz Stwowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie " Rodzina " .Reprezentowały nasze ośrodki ,Kierownik ŚDS Brbara Masna, Prezes Stowarzyszenia Agata Rybaczuk oraz tłumacz Instruktor kult.ośw. Ewa Nevem.

16.10.2013

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński