Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Aktualności Mieszkania Chronionego

RAJD Z " BRONKIEM ".


W dniu 20 marca 2019 r. mieszkańcy mieszkań chronionych wspieranych wraz z uczestnikami innych ośrodków będących w strukturach
Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie przy ul. Tartacznej 14 w Szczecinie uczestniczyli w IX Rajdzie Nording Walking „ z Bronkiem”.
Rajd został zorganizowany przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4-6 w Szczecinie .
Na zakończenie wszyscy razem zjedli pieczoną kiełbaskę i pośpiewali przy ognisku biesiadne piosenki.
Był to bardzo dobry czas i rozpoczęcie tak długo oczekiwanej przez wszystkich - wiosny .

20.03.2019

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński